De remedies kunnen ons zicht geven op de wijze waarop we met onze emoties omgaan. Angstvallig verborgen emoties komen meer in het daglicht door het gebruik van een specifieke remedie. Dit kan soms tot sterke confrontaties met ons zelf leiden, eventueel begeleid door tranen, vermoeidheid of pijn. Het is afhankelijk van de openheid van de persoon voor zijn eigen functioneren in welke mate deze ontmoeting met zichzelf plaats vindt. Na het doorleven van de emoties in de aanvaarding dat zij geheel en al bij hem horen en onder zijn verantwoordelijkheid vallen, kunnen deze emoties losgelaten worden en komt opbouwende en helende energie vrij. De energie die eerst nodig was om de emotie uit de belevingswereld weg te houden kan nu aangewend worden om meer leven te manifesteren.

Vaak is het zo dat wij hele complexen van emoties hebben opgebouwd om een bepaald gewenst evenwicht in onszelf te bewerkstelligen. Door het gebruik van de remedies kan laagje voor laagje van het emotioneel pantser van ons worden afgepeld. Het ene laagje vergt wat meer tijd om tot een oplossing te komen dan het andere of blijft periodiek steeds weer aandacht vragen.

De Bach remedies kunnen ons helpen wegwijs te worden in deze fantastische doolhof van onszelf. Het emotionele denken kan hiermee doorzichtiger voor ons worden. Bach remedies zijn als een soort vrienden te beschouwen waarmee wij zo vaak wij willen een verhelderende conversatie aan kunnen gaan.

(Bron: Marjola Kruyt, De 38 Bach remedies en hun transformerende kwaliteiten)